Class TemplateableOutput.OutputMeta

    • Constructor Detail

      • OutputMeta

        public OutputMeta​(Meta meta)